0906.800.096      fb.com/ieihsu        

Lịch khai giảng

Khóa học Lịch khai giảng
Chuyên viên Thiết kế đồ họa
  • 06-07-2020 tại 93 Cao Thắng, Q.3 (18:00-21:00, Tối thứ 2, 4, 6)
  • 22-07-2020 tại 93 Cao Thắng, Q.3 (18:00-21:00, Tối thứ 2, 4, 6)
Đăng ký
Thư ký Điều hành Chuyên nghiệp
  • 17-07-2020 tại 93 Cao Thắng, Q.3 (18:00 - 21:00, thứ 2,4,6)
Đăng ký
Quản trị Nhân sự
Đăng ký
Thư ký Y khoa chuyên nghiệp
  • 27-07-2020 tại 08 Nguyễn Văn Tráng,Quận 1 (8:00-16:30 ( thứ 2 đến thứ 6))
  • 13-07-2020 tại 08 Nguyễn Văn Tráng,Quận 1 (18:00-21:00 ( thứ 2 đến thứ 6))
  • 06-07-2020 tại 08 Nguyễn Văn Tráng,Quận 1 (18:00-21:00 ( thứ 2 đến thứ 6))
Đăng ký
Chuyên viên Social Media Marketing
  • 20-07-2020 tại 93 Cao Thắng, Q.3 (18:00 - 21:00, Thứ 2,4,6)
Đăng ký
Đăng ký nhận tin